Select Page

Verwelkomt, helpt, verbindt.

Dit is een tijdelijke webpagina. We werken momenteel hard aan een nieuwe website, dus hou ons in de gaten in het nieuwe jaar!

Doel van de Stichting

 

Stichting Gobez! wil vrouwen en jongeren in Nederland en Ethiopië op weg helpen. Belangrijke thema’s hierbij zijn participatie, emancipatie en integratie van nieuwkomers en andere migranten.

De Stichting Gobez! is in 2008 opgericht door Ethiopische vluchtelingen waaronder Haimanot Belay. Gobez is het Amhaarse woord voor ‘Goed zo’, ‘Geweldig‘ en ‘Kom op!’. Daarnaast besteed Stichting Gobez! ook aandacht aan de rijke cultuur en geschiedenis van Ethiopië en biedt ondersteuning bij calamiteiten in Ethiopië.

Voor wie?

 

De doelgroep bestaat uit statushouders, nieuwkomers en oudkomers uit Oost-Afrika en met name uit Eritrea en Ethiopië. Doordat zij de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen ervaren zij allerlei problemen om goed inzicht te krijgen in de regels en procedures van gemeentelijke instellingen en andere instanties. Hierdoor dreigen zij buiten de boot te vallen en in een isolement te raken. Eind 2020 werd het Project “Wegwijs voor Nieuwkomers” afgerond waarbij Hulp op Maat aan statushouders centraal  stond. Haimanot Belay bood persoonlijke intensieve begeleiding aan verschillende gezinnen. Ook stonden er sociaal culturele ontmoetingen op het programma zoals burendagen en koffieceremonies. Tijdens Voorlichtingsbijeenkomsten is aandacht besteed aan bijvoorbeeld (mentale)gezondheid en werd uitleg gegeven over Corona-richtlijnen. Bij de Huiskamergesprekken komen meer gevoelige onderwerpen aan bod komen, zoals huiselijk geweld, traumaverwerking en LHBTI gerelateerde vraagstukken.

Gobez! in 2022

 

Op basis van de ervaringen opgedaan met Project Wegwijs worden nieuwe initiatieven ontwikkeld. De Stichting verkent verdere samenwerkingsmogelijkheden met lokale overheden. Gobez! gaat met Women’s Initiative Network (WIN) werken aan een empowerment programma voor vrouwen uit Oost-Afrika. Stichting Gobez! is ondertekenaar van NAP1325 (het Nationaal Actie Plan voor vrouwen, vrede en veiligheid). En ook van het Filmmanifest van de Stadscoalitie, dat oproept tot betere waardering voor het werk van sleutelpersonen zoals Haimanot Belay. De inzamelingsactie met La Garanta voor  vluchtelingen, die door het conflict in het noorden van Ethiopië, huis en haard hebben moeten  achterlaten, wordt in 2022 voortgezet.